Chính sách bảo hành

Hỗ trợ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong 12 tháng kể từ ngày lắp đặt thiết bị.

about-star